ლელა ხომერიკი, მანანა ჯავახიშვილი - ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოშიქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოში- ლელა ხომერიკი, მანანა ჯავახიშვილი.pdf