სათემო ფონდი ტოლოში

საკონტაქტო პირი: ოლია გრძელიშვილი; ნინელი ბერიძე
ფონდის საკონტაქტო ინფორმაცია: ogrzelishvili@gmail.com ; ninelitoloshi@gmail.com
სათემო ფონდი ტოლოში ფეისბუქზე

ფონდის საქმიანობის გეოგრაფიული არეალი: ასპინძაის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტოლოში და მიმდებარე სამი სოფლები ხერთვისი და გულსუნდა. სათემო ფონდთან ასოცირებულია ქალთა სამი თვითდახმარების და ორი ახალგაზრდა მოხალისეთა ჯგუფი , 30ზე მეტი ინდივიდუალური მოხალისით.

სათემო ფონდმა ტოლოშმა რეგისტრაცია გაიარა 2016 წელს და ამ დროისთვის გაცემული აქვს ორი გრანტი 800 ლარის ღირებულებით ლარში


ტოლოშის სარესურსო ცენტრი შეიქმნა 2014წელს ფონდი ტასოს დაფინანსებით და მხარდაჭერით, ფონდის შექმნის მთავარი მიზანი და მიმართულებაა სათემო განვითარების ხელშეწყობა, ქალების გააქტიურება, გაძლიერება და მათი ჩართულობით სასიკეთო ცვლილებები თემში, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა, თვითმმართველობასთან ურთიერთობა სოფლის პრობლემასთან დაკავშირებით.

სათემო ფონდის მთავარი აქტივობებია:

 • თვითმმართველობასთან ურთიერთობა სოფლის პრობლემასთან დაკავშირებით;
 • ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;
 • ქალთა უფლებების დაცვა;
 • სათემო გაზეთის გამოშვება და გავრცელება.

ფონდის თემატური საქმიანობები 

 • ქალთა უფლებები
 • ხანდაზმულ ადამიანებთან მუშაობა
 • ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობა
 • ბუნებისდაცვითი ცნობიერება და დაცვა;
 • სოციალური კაპმანიები;
 • მოხალისეობის კულტურის გავრცელება;
 • განათლება და უნარების განვითარება;
 • ფილანტროპიული საქმიანობა