ქალთა მეხსიერება / Women's Memory

სოციალური სამართლიანობისა და მშვიდობის ფილანტროპია

ასწლეული ინტერიერში/ GEORGIAN NARRATIVES

ლოლა ნანა

ელო

სოფლის ღირსება

ფემინისტური ბიბლიოთეკა / Feminist library

საკუთარი ოთახი

სხვა საქართველო / Another Georgia