გავაძლიეროთ ერთმანეთი თემის საკეთილდღეოდ - Let's strengthen each other for well-being of the community

ფილანტროპიის კანონპროექტი / Law of Philanthropy