• ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება // Violence Against Women and Economic Development

    3 აპრილს  ფონდმა ტასომ უმასპინძლა 19 უკრაინელ სტუმარს, რომელბიც არიან პროგრამის „თემთა მობილიზაცია უფლებების და შესაძლებლობების გასაზრდელად და ქალთა გაძლიერებისათვის უკრაინაში“ მონაწილეები. 

    On April 3rd Taso Foundation hosted the study visit of 19 guests from Ukraine who are the participants of "Strengthening the Capacity of Women’s Organizations on Community Mobilization and Women’s Empowerment in Ukraine" .

  • Post Featured Image

    გრანტის მისაღებად განაცხადების მიღება დაიწყო

    სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში, პროგრამის „მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“ ფარგლებში განაცხადების მიღება 1-ლი მარტიდან დაიწყო და 31 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. 

RSS Feed