თვითდახმარების ჯგუფების აქტივობები იანვარსა და თებერვალში

ბოლო ორი თვის განმავლობაში რაჭაში ღარისა და ლაფვანის თვითდახმარების ჯგუფების მიერ განხორციელებულ რამდენიმე აქტივობას.


📍თვითდახმარების ჯგუფები ინტენსიურად ატარებენ კრებებს;
📍სწავლობენ კომპიუტერულ პროგრამებს, ბიზნეს გეგმის და პროექტის წერას, რეზიუმეს შემუშავებას;
📍სათემო მუშაკის ხელმძღვანელობით ეცნობიან საგრანტო პროგრამებს;
📍ეხმარებიან ადგილობრივ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

ფოტოები მოგვაწოდა სათემო მუშაკმა ეკატერინე ციხისელმა, რომელიც ასევე გვეხმარება ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი ბიზნეს პროექტების მონიტორინგში.ბოლო ორი თვის განმავლობაში გურიის თვითდახმარების ჯგუფების მიერ განხორციელებულ რამდენიმე აქტივობას.

📍თვითდახმარების ჯგუფები ინტენსიურად ატარებენ კრებებს;
📍სწავლობენ კომპიუტერულ პროგრამებს, ბიზნეს გეგმის და პროექტის წერას, რეზიუმეს შემუშავებას;
📍სათემო მუშაკის ხელმძღვანელობით ეცნობიან საგრანტო პროგრამებს და მონაწილეობენ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსში.

ფოტოები მოგვაწოდეს სათემო მუშაკებმა მაია თოხაძემ, ლია კოტრიკაძემ და ქეთი წილოსანმა, რომელებიც ასევე გვეხმარებიან ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი ბიზნეს პროექტების მონიტორინგში.აღნიშნული აქტივობები მხარდაჭერილია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 2 წლიანი პროექტის "ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით" ფარგლებში.