მონიტორინგისა და სწავლების შეხვედრები თვითდახმარების ჯგუფებთან

9-11 მარტს ჩატარდა მონიტორინგისა და სწავლების შეხვედრებს ძველ და ახლად ჩამოყალიბებულ თვითდახმარების ჯგუფებთან სოფლებში დვაბზუ, ბაღდათსა და ბოხვაურში.

მონიტორინგისა და სწავლების შეხვედრები გაგრძელდა ახალ და ძველ თვითდხმარების ჯგუფებთან დაბა ლაითურსა და სოფელ კახათში .აღნიშნული აქტივობა მხარდაჭერილია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 2 წლიანი პროექტის "ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით" ფარგლებში