მაისის საკოორდინაციო შეხვედრა ფონდ ტასოში // May coordination meeting at TF office

17-18 მაისს, ფონდი ტასოს ოფისში გაიმართა მორიგი საკოორდინაციო შეხვედრა სათემო მუშაკებთან.

შეხვედრის პირველი დღე დაეთმო 2019 წლის საველე სამუშაოების შედეგების მიმოხილვას, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირებისა და სოფლის პროფილის შექმნის მნიშვნელობას ადგილობრივ დონეზე. შეხვედრის მსვლელობისას, ძველ და ახალ სათემო მუშაკებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე დაიგეგმა სამომავლო აქტივობები.


მეორე სამუშაო დღეს, ახლადშერჩეულმა სათემო მუშაკებმა  ინფორმაცია მიიღეს სოციალური მობილიზაციის, თვითდახმარების ჯგუფების ჩამოყალიბების პრინციპებისა და  სათემო მუშაკის როლის შესახებ. 

აღნიშნული აქტივობა მხარდაჭერილია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 2 წლიანი პროექტის "ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით" ფარგლებში

________________________________________________________________________

During the 17-18th of May, Taso Foundation hosted Community workers from Guria, Samegrelo, Racha-Lechkhumi, and Imereti.

 The first day of the meeting was dedicated to the results of the fieldwork of 2019, the importance of gender-sensitive budgeting and the creation of a village profile at the local level. In the course of the meeting, future activities were planned on the basis of sharing information and experience between old and new community workers.

On the second working day, together with newly-selected community workers, we discussed the principles of social mobilization, self-help groups functioning and the role of community workers in the process of creation self-help groups.

mentioned event generously supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs through the UN Women-led two-year program “Joint Action for Women’s Economic Empowerment in Georgia