ფონდი ტასოს დონორები / Donors of Taso Foundation

 


 


            


       


   ქსელები, რომელთა წევრიც არის ფონდი ტასო / Taso Foundation is member of following networks

Foundations for Peace

Philanthropy for Social Justice and Peace

Prospera - International network of women's funds

International Human Rights Funders Group