სხვა საქართველო / Another Georgia
სხვა საქართველო. another Georgia.pdf


წინასიტყვაობა 

თუკი ყვარლის მხრიდან დაუყვებით გზას ლაგოდეხის მიმართულებით, ერთმანეთის
მიყოლებით, სულ რაღაც ორმოციოდე კილომეტრზე, შეხვდებით ოსების (წიწკანაანთ სერი), უდების (ზინობიანი), ავარელების (ჩანთლისყურე, თივი, სარუსო), აზერბაიჯანელების (კაბალი, განჯალა, უზუნთალა) და ცოტა მოშორებით მალაკნების (გრაფოვკა) სოფლებს, ხოლო თუ ცოტა ღრმადაც შეიხედავთ, გაგაოცებთ თავისებურება იმ სოციალურ-კულტურული ყოფისა, თითოეულში რომ სუფევს. 

ერთი შეხედვით, ამ სოფლების დაარსების ისტორია რაღაცით წააგავს ერთმანეთს: ერთნაირად იტეხებოდა ყამირები წყლის სიახლოვეს, სუფთავდებოდა ჭყანტობები, ითხრებოდა მიწურები ან მოწნული, ჩალით გადახურული ქოხები იდგმებოდა, მაგრამ ყოველ სოფელში სრულიად განსხვავებული კულტურა შემოდიოდა და იდებდა ბინას. ასევე განსხვავებული იყო ეთნიკური ჯგუფების ჩამოსახლების მიზეზები და თარიღები. ეს ხალხი, მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული, ათეულობით წლებია ცხოვრობს მეტნაკლებად ჩაკეტილ თემებად ისე, რომ ფართო საზოგადოებამ, დღესაც კი, არაფერი იცის `გაღმა კახეთის~ ეთნოკულტურული, რელიგიური მრავალფეროვნების შესახებ. ჩვენი პროექტი სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი სოფლებისკენ იყო მიმართული, ხოლო წინამდებარე პუბლიკაცია მოკრძალებული ცდაა დაგაახლოვოთ იქაურ ადამიანებთან და წარმოგიდგინოთ კულტურათა სიმრავლე, კახეთის ეს პატარა
ნაწილი რომ იტევს.  

ამ მიზანს ემსახურება სიმრავლე ფოტომასალისა, რომელიც პროექტის მსვლელობისას, ხალხურ თუ რელიგიურ დღესასწაულებზე ან უბრალოდ, საველე სამუშაოებისას არის გადაღებული. წიგნში ასევე შევიდა რამდენიმე ამონარიდი ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელთა ინტერვიუებიდან, რომლებშიც კულტურის თავისებურებებიც იკითხება და მეხსიერებაში დალექილი, მითებად გარდასახული წარსულიც. ინტერვიუების ტექსტებში უმეტესად დაცულია ავტორთა ცოცხალი თხრობა. ამით, ადამიანთან მისაახლოვებლად, ვეცადეთ, მკითხველამდე მოგვეტანა ჩვენი რესპოდენტების ქართული. ქართულის მცოდნე, განსაკუთრებით
ქალთა შორის, ამ სოფლებში იშვიათი და საძებარია.

მადლობას ვუხდით ყველას, ვინც მონდომებით გვთანხმდებოდა ფოტო/ვიდეო
გადაღებასა თუ ინტერვიუზე და ამით, თუნდაც ცოტა ხნით მაინც, თანაზიარს
გვხდიდა თავისი ცხოვრებისა და მათაც, ვინც დიდი სურვილის მიუხედავად, ენობრივი თუ სხვა ყოფითი ბარიერის გამო, ეს ვერ შეძლო. 

მადლობა ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) ხელოვნებისა და კულტურის
ქსელურ პროგრამას და ფონდს `ღია საზოგაოდება - საქართველო~, ვისი მხარდაჭერითაც განხორციელდა პროექტი `ეთნიკური მრავალფეროვნების ზეიმი
კახეთში, საქართველო~.

ფონდი ტასო


Foreword

Heading on from Kvareli to Lagodekhi,within 40 kilometers, one will comeacross Ossetian (Tsitskanaant Seri), Udin(Zinobiani), Avar (Chantliskure, Tivi,Saruso), Azerbaijani (Kabali, Ganjala,Uzuntala) and a little further RussianMolokan (Grafovka) villages. A closerlook at these villages will impress withthe diversity of socio-cultural lives ofeach and every of them. At the firstglance the history of founding of thesevillages looks similar: new soils wereupturned near the water sources, marsheswere cleaned, dug-outs and wattled hutswere built in the same way; but each ofthese villages brought and developeddiverse cultures. The reasons and datesof resettlement of different ethnic groupswere diverse as well. These people,having resettled from the neighboringcountries, live in Georgia for decades inmore or less isolated communities; andeven today society in general is unawareof ethno-cultural and religious diversity of"outer Kakheti".

Our project targeted the above mentioned villages; this book is a modest attempt to bring you closer to those people and represent multiple cultures captured in this small part of Kakheti. Photo material depicting religious and/or public celebrations, or just field workdays, was taken during our project

The book includes several extracts from the interviews with different ethnic group representatives; the texts reflect cultural specifics and mythologized past,crystallized in individual memories. The original narration style is kept in the interviews, with insignificant editorial changes. 

Thus, we have attempted to come closer to the narrators, as well as deliver the Georgian speech of our respondents; as Georgian speaking people, and particularly women, are very rarely to be found in these villages.We would like to thank those who eagerly agreed to photo/video sessions and interviewing, thus allowing us to share brief moments of their lives with us;and thank those who, despite of the insincere wish, could not participate in this project due to language and/or other barriers. 

We would like to thank Open Society Institute (Budapest) Arts & Culture Network Program and Open Society Georgia Foundation for support in implementation of the project Celebrating Ethnic Diversity in Kakheti, Georgia.

Taso Foundation