ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება // Violence Against Women and Economic Development

3 აპრილს  ფონდმა ტასომ უმასპინძლა 19 უკრაინელ სტუმარს, რომელბიც არიან პროგრამის „თემთა მობილიზაცია უფლებების და შესაძლებლობების გასაზრდელად და ქალთა გაძლიერებისათვის უკრაინაში“ მონაწილეები.

On April 3rd Taso Foundation hosted the study visit of 19 guests from Ukraine who are the participants of "Strengthening the Capacity of Women’s Organizations on Community Mobilization and Women’s Empowerment in Ukraine" .