ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება // Violence Against Women and Economic Development2017 წლის 5 დეკემბერს „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოში“  გაიმართა მრგვალი მაგიდის შეხვედრა "ქალთა მიმართ ძალადობა და ეკონომიკური გაძლიერება"., რომლის მიზანი იყო საქართველოში გენდერული ნიშნით ძალადობის საერთო სურათის შექმნა.

შეხვედრას დაესწრნენ სოფლად მცხოვრები ქალები მცხეთს-მთიანეთის რეგიონიდან, მათ შორის ადგილობრივი კოოპერატივების, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლები.

ქალთა მიმართ ძალადობის, ეკონომიკური გაძლიერების საჭიროების, ოჯახში ძალადობის, ქონებრივი უფლებებისა და სხვა საკითხების განხილვის შემდეგ ნაჩვენები იქნა ნატალია ზაზაშვილის დოკუმენტური ფილმი "შინ და უკან".

შეხვედრას ორგანიზება გაუწია საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის (EUMM) მცხეთის ოფისის, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს (RCDA), ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის/საქართველო (WECF) და ფონდი ტასოს მიერ.On December 5th 2017 “Rural Communities Development Agency” hosted the round table discussion  about “Violence against Women and Economic Development”. The meeting was aiming to create picture about gender based violence in Georgia.

The meeting participants were representatives of rural women from Mtskheta-Mtianeti region, women from local cooperatives,  local governments and Anti-violence Network of Georgia.

After discussing various aspects of gender based violence such as the need economical empowerment, ownership rights, domestic violence and so on, the documentary film by Natalia Zazashvili "Home and Back' was shown to the meeting participants.

The meeting was organized by EUMM Mtskheta in cooperation with WECF/Georgia (Women in Europe  for a Common Future/Georgia,  TASO Foundation and  RCDA (Rural Communities Development Agency)