ნოემბრის საკოორდინაციო შეხვედრა ფონდ ტასოში // November coordination meeting at TF office

16-17 ნოემბერს ფონდი ტასოს ოფისში პროექტის "ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში" საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ფონდის თანამშრომლები და პროექტის სათემო მუშაკები დაესწრნენ.

პირველ დღეს სათემო მუშაკებმა განიხილეს  პროექტის მიმდინარეობა, ინდივიდუალური სოფლების გამოცდილებები, თვითდახმარების ჯგუფების საქმიანობა ,მიღწევები და გამოწვევები. ასევე, დაგეგმეს16 დღიანი კამპანია გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ.

მეორე სამუშაო დღე დაეთმო ტენინგს ბიზნეს გეგმის შედგენის შესახებ. სათემო მუშაკებმა მიიღესენ ინფორმაცია მცირე ბიზნესის ორგანიზაციული ფორმების, საგადასახადო ვალდებულებებისა და იდეათა შერჩევის კრიტერიუმიების შესახებ. ასევე, ტრენერ ნათია გოლიაძესთან ერთად განავითარეს ბიზნეს გეგმები საკუთარი თემის საჭიროებებიდან გამომდინარე.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ სათემო მუშაკებმა მიღებული ცოდნა გაუზიარეს თვითდახმარების ჯგუფის წევრებს, რომელთათვისაც ფონდმა ტასომ საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა.

საგრანტო კონკურსი გამიზნულია უშუალოდ თვითდახმარების ჯგუფის წევრთა ბიზნეს იდეების მხარდასაჭერად.

აქტივობები მხარდაჭერილია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 2 წლიანი პროექტის "ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით" ფარგლებში


On November 16-17 Taso Foundation organized coordination meeting for the staff and community workers of the project " Joint Action For Women's Economic Empowerment in Georgia".

Community workers did presentations of their work on grassroots, discussed project implementation process, shared their individual experiences, achievements and challenges. Also, community workers organized 16 days campaign on gender based violence


Second working day was devoted to the training on business plan writing. Community workers got educated in organizational forms of business, tax paying obligations etc. With the support of trainer Natia Goliadze they developed business plan based on their community needs.

After training community workers shared their experience and learning to the grassroots women they work with. For these grassroots women in rural and conflict affected areas Taso Foundation announced call for proposals for women's economic empowerment.

The grant making cycle aims to support business ideas of members from grassroots self-help groups.

mentioned events are generously supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs through the UN Women-led two-year program “Joint Action for Women’s Economic Empowerment in Georgia