ელექტრონული ბროშურა "რჩევები მცირე ბიზნესისთვის COVID-19 პანდემიის დროს".

"კორონავირუსის სწრაფმა და ფართო გავრცელებამ ძალიან ავნო ბიზნესს. უამრავმა მეწარმემ შეაჩერა თავისი საქმიანობა ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. კარანტინი, შენელება, მოთხოვნის კატასტროფული ვარდნა -დიდი ინდუსტრიებიც კი კრიზისის წინაშე დადგნენ.

თუმცა, ასეთ დროსაც შესაძლებელია სხვაგვარად შეხედო ვითარებას. ნებისმიერი ახალი გამოწვევა ახალ შესაძლებლობას აჩენს. მათთვის, ვისაც უკვე აქვს მცირე ბიზნესი, აუცილებელია შეეცადონ ადაპტირება მოახდინონ პანდემიური ვითარებით გამოწვეულ ახალ გარემოებებთან. იმისათვის, რომ არ გაჩერდეს ბიზნესი და არ დაკარგოთ შემოსავალი მიუხედავად მისი რაოდენობის, მომგებიანია გამოიყენოთ ცოდნა და უნარები წარმოების გასაზრდელად და მისი რეალიზაციისთვის .

გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ამბროშურაში მოცემულ რეკომენდაციებს, რაც შესაძლოა ღირებულ ინფორმაციასშეიცავდეს თქვენი ბიზნესის შემდგომი ნაბიჯებისთვის."

E-brochure.geo.pdf

ბროშურა შემუშავებულია კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდთან და ქეა საერთაშორისოსთან პარტნიორობით. პროექტის "ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სოციალური მობილიზაციისა და შესაძლებლობათა განვითარების გზით" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) ფინანსური მხარდაჭერით.