• ელექტრონული ფოსტა / e-mail
    info@taso.org.ge
  • ტელეფონი/ფაქსი // Phone/Fax
    (995 32) 292 05 95
  • მისამართი / Address
    თაბუკაშვილის ქუჩა 15, 0108 თბილისი, საქართველო
    Tabukashvili streer 15, 0108 Tbilisi, Georgia

მისამართი/Address