აგვისტოს საკოორდინაციო შეხვედრა ფონდ ტასოში // August coordination meeting at TF office

18 აგვისტოს თბილისში, ფონდის ტასო ოფისში ჩატარდა მორიგი საკონსულტაციო-საკოორდინაციო სამუშაო შეხვედრა JAWE პროექტში ჩართულ სათემო მუშაკებთან.

შეხვედრის მთავარი ამოცანა იყო პროექტის 2019 წლის საგრანტო კონკურსის პირობებისა და განაცხადის ფორმის შემუშავების ახსნა-განმარტება.

შეხვედრა დაიწყო სათემო მუშაკების მოხსენებებით. ამ სესიამ აჩვენა, რომ პროექტის მონაწილები დიდად არიან მოტივირებული საკუთარი ბიზნესების დასაწყებად. ერთიანად ამჟამად, სოციალური მობილიზაციის პროცესის მეორე წელს, 150-მდე ბიზნეს-იდეაა პროექტში.

კონკურსი, ოფიციალურად, მეორე დღეს, გამოცხადდა და გასტანს სექტემბრის თვის ბოლომდე. 

 On August 18, the Taso Foundation hosted another consultation and coordination meeting with community workers involved in the JAWE Project. 

 The main goal of this meeting was to elaborate terms and conditions of the Grant Competition for 2019.

 The meeting began with reports from community workers. The session showed that project participants are highly motivated to start their businesses. Currently, in the second year of the social mobilization process, there are up to 150 business ideas in the project.

The grant making cycle aims to support business ideas of members from grassroots self-help groups.mentioned events are generously supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs through the UN Women-led two-year program “Joint Action for Women’s Economic Empowerment in Georgia